ေနမာအမည္ပါ အသင္းဂ်ာစီအေရာင္းသြက္မႈေၾကာင့္ ပစၥည္းျပတ္မည္ကို PSG စိုးရိမ္ေန

PSGအသင္းသည္ အသင္းသို႔ကမၻာ႔စံခ်ိန္တင္ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးျဖင့္ ေရာက္ရွိလာသည့္ ေနမာ၏အမည္ပါဂ်ာစီမွာ အေရာင္းသြက္ေနမႈေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ထဲတြင္ ပစၥည္းျပတ္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ေနမာ၏ဂ်ာစီမွာ တစ္ရက္တည္းတြင္ အထည္ ၁၀၀၀၀ ေရာင္းခ်မႈအပါအ၀င္ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ ၃၀ အတြင္း ၁၂၀၀၀၀ ခန္႔ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး PSGအသင္းအေနျဖင့္ ယင္းဂ်ာစီေရာင္းခ်ရမႈမွ ေပါင္(၇.၈)သန္းခန္႔ ျပန္လည္ရရွိခဲ့သည္။

PSGအသင္း၏တရား၀င္အမွတ္တရပစၥည္းဆိုင္မွ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ယခုရာသီတြင္ ေနမာ၊ ဘာေပတို႔ ေရာက္ရွိလာမႈေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကထက္ ေရာင္းအား (၇၅%)ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

PSGအသင္းသည္ ေနမာ၏ဂ်ာစီမ်ား ေရာင္းကုန္သြားလွ်င္ လာမည့္ႏို၀င္ဘာလေရာက္မွသာ ေစ်းကြက္ထဲ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ေနျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *